Sound & Movie

【動画】トレーラー音源(『憂鬱イズポップ』)


【動画】「レモン」MV


【動画】「流れ星みたい」MV


【動画】「おしゃべりがとまらないよ」MV


【動画】トレーラー音源 (5曲ダイジェスト)